CPG duo, spol. s r.o.

CPG duo, spol. s r.o. - autorizovaný dealer Husqvarna

Odvolání uděleného souhlasuSprávce a zpracovatel Vašich osobních údajů:
Husqvarna Česko s.r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 27408264, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111206, dále jen „my“ nebo „naše společnost

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Emma Linnér (emma.linner@husqvarnagroup.com)
Koordinátor dotazů o zpracování Vašich osobních údajů: Ing. Tomáš Vajzer (gdpr.cz@husqvarnagroup.com)

ODVOLÁNÍ MARKETINGOVÉHO SOUHLASU
DLE
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 („GDPR“)


„Odvolávám tímto svůj dříve udělený souhlas s tím, aby společnost Husqvarna Česko s.r.o. zpracovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu (i) identifikačních údajů, včetně data narození (ii) kontaktních údajů, (iii) údajů získaných v souvislosti s poskytováním produktů či služeb (především vzájemnou interakcí Husqvarna Česko s.r.o. a zákazníka, případně jiným způsobem), (iv) údajů vzniklých přímo činností Husqvarna Česko s.r.o. (například vyhodnocení žádosti zákazníka, vyhodnocení podmínek pro poskytnutí slevy či jiného benefitu).

Odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aby společnost Husqvarna Česko s.r.o. mohla:

  • reagovat na mé zaslané dotazy a kontaktovat mě s vhodnými nabídkami;

  • nabízet mi své služby a produkty, případně služby a produkty dalších osob;

  • předávat některé mé osobní údaje v souladu s obsahem informačního memoranda.

Beru na vědomí, že odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů před odvoláním tohoto souhlasu.“

Společnost Husqvarna může dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je tak nezbytné z důvodu splnění smlouvy nebo oprávněného zájmu společnosti. Pokud již ke zpracování Vašich osobních údajů nebudeme mít žádný zákonný důvod, bez dalšího je anonymizujeme nebo zlikvidujeme.

Souhlas můžete odvolat na základě výše uvedené žádosti odeslané na emailovou adresu: gdpr.cz@husqvarnagroup.com.